TURISTICKÁ CHATA LKJ ZLÍN NA KASARNÁCH - CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ V SRDCI JAVORNÍKŮ

Chata LKJ, s.r.o. – Makov – Kopanice 283, Slovensko

 1. V celé chatě je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ !!!

no-smoking

2. Vstup do chaty je povolen jen zde ubytovaným nebo těm, kteří se ohlásili u chataře. Ubytování zájemců na zimní víkend, je možné jen po domluvě s chatařem.

3. Vstupní dveře musí být vždy po průchodu zavřeny tak, aby se do chaty nedostaly nevítané osoby. Dodržování tohoto opatření snižuje nebezpečí případných krádeží na chatě. Číselný kód pro vstup do chaty Vám sdělí chatař.

4. Lyže se ukládají v lyžárně. V letním období slouží lyžárna jako úschovna kol.

5. Vstup v lyžařských botech je povolen pouze do přezouvárny. Boty se ukládají v botárně. Pobyt na chatě je dovolen pouze v domácí obuvi (platí celoročně).

6. Je zakázáno používat nepovlečené přikrývky a polštáře.

7. Každé poškození na chatě i zařízení zaplatí IHNED původce škody chataři.

8. V době od 22,00 hod do 6,00 hod je stanoven noční klid. Při opakovaném rušení nočního klidu může být pobyt rušitele ukončen.

9. Každý rodič je zodpovědný za bezpečnost svého dítěte. Děti musí mít na chatě rodičovský dohled.

10. Při topení v I. patře dbejte pokynů chataře. Dbejte na zvýšenou bezpečnost u dětí.

11. Ubytovaným je ZAKÁZÁNO zasahovat do regulace přímotopných elektrických těles a to v celé chatě. Přímotopná elektrická tělesa NEZAKRÝVAT.

12. Na chatě je přísný zákaz používání vlastních přímotopných těles a vařičů.

13. K základním úklidovým povinnostem patří odnést odpadky, které na chatě třídíme na plasty, kovy, spalitelné a nespalitelné, použité povlečení vysvléct a položit na podlahu před pokoj.

14. Ubytovaným není dovoleno zasahovat do nastavení TV. Připojení k wifi je možné po uplatnění hesla, které vám sdělí chatař.

15. Každému účastníku pobytu je po příjezdu na chatu přidělen jídelní stůl. Při odjezdu jej předá uklizený chataři.

16. Rodič je povinen poučit své děti o způsobu úklidu odpadků na chatě. Pokud dítě není schopno po sobě uklidit, úklid provede rodič. Koberec znečištěný brambůrky, tyčinkami, popcornem nebo jinými zbytky jídla uklidí znečišťovatel.

17. Potraviny se na chatě ukládají do ledniček, potravinové skřínky v jídelně nebo do přepravky v závětří chaty.

18. Kuchyň – všichni účastníci pobytu po sobě IHNED umyjí nádobí a uloží do polic.

19. Vstup do chaty se psem povoluje jen chatař a podléhá zvláštním pokynům.

20. Při porušení kteréhokoliv ustanovení chatového řadu může být viník po předešlém upozornění chataře nebo vedoucího chaty IHNED vyloučen z ubytování.

Kasárna 2020/2021


 

dog-playing-in-the-snowPodmínky pro pobyt psa na chatě LKJ, s.r.o.

UBYTOVATEL: LKJ, s.r.o., Makov – Kopanice 283,
023 56 Makov, Slovenská republika
IČ: 36428027
zastoupený: Zdeněk Sušil, jednatel společnosti LKJ, s.r.o.

  • povolení k pobytu psa se vydává při objednání pobytu
  • pes se na chatě pohybuje jen na vodítku s majitelem
  • pes nesmí do prostoru kuchyně
  • pes nesmí do dětského koutku
  • pes jí ze své misky
  • majitel psa uklízí psí exkrementy do svých úklidových sáčků
  • cena za psa je stanovena na 85,- kč/noc

 

3412

Websites with bunus at Bingo gbetting.co.uk/bingo games.

LYŽAŘSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ŽIVĚ - SNÍH / PROVOZ VLEKŮ

LIVE INFO O SJEZDOVKÁCH NA KASÁRNÁCH NALEZNETE ZDE:

logo CS

DOPORUČUJEME PRO LYŽAŘE

LYŽAŘSKÁ SPECIÁLKA

logo ski

DOPORUČUJEME PRO TURISTY

OUTDOOR OBLEČENÍ VYBAVENÍ S TRADICÍ

logo HUDY

POČASÍ U NÁS AKTUÁLNĚ

LIVE INFO O POČASÍ NA KASÁRNÁCH

Apps-Weather-icon

služby pro vás na kasárnách